مخلوط کن آزمایشگاهی

مخلوط کن آزمایشگاهی گردابی یک دستگاه ساده است که به طور متداولی در آزمایشگاه ها برای مخلوط کردن ویال های کوچکی از مایع استفاده می شود.