مونوکروماتور یک دستگاه چشمی است که یک باند باریک قابل انتخاب را به شکل مکانیکی از طول موج های نور یا پرتوی گزینش شده ی دیگری از محدوده ی گسترده ای از طول موج های موجود در ورودی دستگاه ، انتقال می دهد. ریشه ی این اسم یونانی است و از واژه ی mono به معنای تک و chroma به معنی رنگ و پسوند لاتینی –ator که به یک معرف اختصاص یافته است ، شکل گرفته است .

شکل های مختلف مونوکروماتور

مونوکروماتور های دوتایی

اتصال دو عدد از این دستگاه به صورت سری به یک دیگر امری مرسوم است ، به شکلی که سیستم های مکانیکی آن ها به شکل دوتایی عمل می کنند تا هر دو بتوانند یک رنگ مشابه را مورد گزینش قرار دهند . این آرایش به منظور بهبود بخشیدن به وضعیت باریک بودن یک طیف نیست ، بلکه ترجیحا به منظور کاهش سطح قطع شدن طیف موج است . یک مونوکروماتور دوتایی احتمال این وجود دارد که حدود یک میلیونیوم مقدار پیک ( قله ی ) موج ، قطعی  ( یا جدا سازی ) طیف موج داشته باشد ولی نتیجه ای که حاصل می شود دو قطعی روی بخش های منفرد است . شدت نور سایر رنگ ها در پرتوی بیرونی با سطح انحراف نور در تناسب قرار دارد و مهم ترین خصوصیت یک مونوکروماتور در تعداد زیادی از کاربرد های دیگر است . کسب انحراف اندک نوری قسمت بزرگی از هنر ساخت یک مونوکروماتور کاربردی است .

جنبه های کاربردی مونوکروماتور

این دستگاه ها در تعداد زیادی از ابزار اندازه گیری چشمی و سایر کاربرد ها که نور تک رنگ گزینشی لازم است ، به کار گرفته می شوند . اغلب نور تک رنگ به سمت یک نمونه هدایت می شود و نور انتقال یافته یا منعکس شده مورد اندازه گیری قرار می گیرد . گاهی اوقات نور سفید به سمت نمونه هدایت می شود و از مونوکروماتور به منظور بررسی نور انتقال یافته یا منعکس شده استفاده می شود . در تعداد زیادی از فلورومتر ها از دو مونوکروماتور ، یکی به منظور گزینش طول موج تهییج شده و دومی برای آنالیز نور ساطع شده ، به کار گرفته می شود.

یک طیف سنج روبشی خودکار دارای مکانیسمی به منظور تغییر طول موج گزینش شده به وسیله ی مونوکروماتور و برای ثبت تغییرات به وجود آمده در کمیت اندازه گیری شده به عنوان تابع طول موج ، است .

دستگاهی که قادر به این باشد که نور تک رنگ به وجود آورد دارای کاربرد های متعددی در علم و موارد مربوط به بینایی و چشم است به این علت که تعداد زیادی از خصوصیات چشمی یک ماده بستگی به طول موج  دارند . با آن که یک سری راه حل مفید به منظور گزینش یک باند باریک از طول موج ها به چشم می خورد ( که ، در طیف مرئی ، به شکل یک رنگ خالص دیده می شود ) ، ولی به همان میزان راه های فراوان دیگری به منظور انتخاب آسان هر گونه باند طول موجی از یک طیف وسیع وجود ندارد . در اپتیک های نوترونی و اشعه ی ایکس بسیار نافذ ، مونوکروماتور های کریستالی به منظور تعیین شرایط موج بر روی دستگاه ها به کار گرفته می شوند .

قیمت مونوکروماتور ؛

برای اطلاع از قیمت مونوکروماتور می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است