رزونانس مغناطیس هسته ای

رزونانس مغناطیس هسته ای ( NMR ) یک پدیده ی فیزیکی است که در آن هسته های یک میدان مغناطیسی جذب می شوند و دوباره تابش الکترو مغناطیسی را از خود ساطع می کنند . این انرژی دارای فرکانس رزونانس خاصی می باشد که بستگی به قدرت میدان مغناطیسی و ویژگی های مغناطیسی ایزوتوپ اتم ها دارد .