شیکر اوربیتال

شیکر اوربیتال یک شیکر و میکسر با سرعت کم است که برای کشت میکروب ها ، شستن لکه ها و مخلوط کردن کلی مفید است. می تواند در خود چندین بالن ( فلاسک ) را حتی در دو ردیف جا دهد.