اسکوپ یا اسیلوسکوپ که به صورت غیر رسمی به عنوان یک اسکوپ ، CRO ( برای اسیلوسکوپ اشعه کاتدی ) ، یا DSO ( برای اسیلوسکوپ ذخیره سازی دیجیتالی مدرن تر ) شناخته می شود یک نوع ابزار اندازه گیری الکترونیکی است که به بررسی و مشاهده ی ولتاژ های دئم در حال تغییر سیگنال ، معمولا به عنوان یک طرح دو بعدی از یک یا بیشتر از یک سیگنال در قالب تابعی از زمان ، اجازه می دهد . دیگر سیگنال ها ( نظیر صدا یا ارتعاش ) می توانند به ولتاژ ها تبدیل و مشاهده شوند .

اسیلوسکوپ به منظور مشاهده ی سیگنال الکتریکی در طول زمان به کار گرفته می شوند ، چنان چه که ولتاژ و زمان توصیف کننده ی شکلی هستند که به طور دائم علیه یک مقدار کالیبره شده به صورت گراف مانندی نشان داده می شود .

انواع و مدل های اسیلوسکوپ

نوع اشعه کاتدی ( CRO )

ساده ترین و ابتدایی ترین نوع این دستگاه از یک لوله ی اشعه کاتدی ، یک آمپلی فایر عمودی ، یک مبنای زمانی ، یک آمپلی فایر افقی و یک منبع برق تشکیل شده است .

نوع دو پرتویی

نوع آنالوگ دو پرتویی می تواند دو سیگنال را به صورت همزمان نشان دهد . یک CRT خاص تک پرتویی ایجاد می شود و دو پرتوی مجزا را منعکس می کند .

نوع ذخیره سازی آنالوگ

در بعضی از انواع آنالوگ ذخیره سازی مورد دنبال شده یک ویژگی اضافی است ، به طوری که آن ها از CRT های ذخیره سازی مشاهده مستقیم استفاده می کنند . در این نوع اسیلوسکوپ اجازه به دنبال کردن الگویی می دهد که معمولا در کسری از ثانیه محو می شود ولی برای چند دقیقه یا بیشتر روی صفحه ی نمایش باقی می ماند .

نوع دیجیتالی

با آنکه دستگاه های آنالوگ به طور مداوم از ولتاژ های در حال تغییر استفاده می کنند ، دستگاه های دیجیتال از اعداد باینری استفاده می کنند که با نمونه های ولتاژ مطابقت دارند .

نوع سیگنال مخلوط

یک اسیلوسکوپ سیگنال مخلوط ( یا MSO ) دارای دو نوع ورودی است ، یک تعداد کانال های کوچک آنالوگ ( معمولا دو یا 4 ) ، و یک تعداد بزرگتر از کانال های دیجیتال ( معمولا 16 عدد ) .

نوع دامنه مخلوط

در یک اسیلوسکوپ دامنه مخلوط ( MDO ) شما یک پورت ورودی RF اضافی دارید که به داخل یک بخش تحلیل گر طیف می رود .

نوع دستی

اسیلوسکوپ دستی برای بسیاری از کاربرد های خدمات میدانی و آزمایش مناسب هستند . امروزه ، یک اسیلوسکوپ دستی معمولا یک اسیلوسکوپ نمونه گیری دیجیتال ، با استفاده از یک صفحه ی نمایش کریستال مایع است.

نوع مبتنی بر PC

یک نوع جدید این دستگاه در حال پدیدار شدن است که از یک بورد کسب سیگنال تخصصی ( که می تواند یک دستگاه USB خارجی ، یا یک کارت ISA یا PCS اضافه شده ی داخلی باشد ) تشکیل شده است .

دیدگاه ها بسته شده است