دستگاه های آزمایشگاهی به تمامی تجهیزات آزمایشگاهی اطلاق می گردد که در انواع آزمایشگاه ها برای آنالیز و تست و اندازه گیری به کار می روند ؛ دستگاه های آزمایشگاهی بر اساس کاربردشان در دسته های مختلفی طبقه بندی می شوند اما به طور کلی به دو دسته کلی تجهیزات آزمایشگاهی عمومی و تخصصی می توان آنها را تقسیم بندی کرد که البته هر یک از این دو گروه نیز به دسته های کوچکتری تقسیم می شوند

از دستگاه های عمومی آزمایشگاهی می توان به دستگاه هایی مانند آون ، انکوباتور ، هود آزمایشگاهی ، سانتریفیوژ ، Ph متر ، هیتر ، همزن مغناطیسی و … اشاره کرد که البته در اکثر آزمایشگاه های غیر مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند

ژانویه 4, 2016

پلانیمتر | فروش پلانیمتر | خرید پلانیمتر

پلانیمتر که با نام پلاتومتر هم شناخته می شود یک ابزار اندازه گیری آزمایشگاهی است که به منظور مشخص سازی سطح یک شکل دلخواه دو بعدی به کار گرفته می شود. ساختار پلانیمتر چندین شکل پلانیمتر وجود دارد ولی طریقه ی عملکرد تمامی آن ها مشابه است . شیوه دقیقی که آن ها بر پایه ی آن ساخته می شوند […]
ژانویه 4, 2016

تانسیومتر یا زاویه سنج | فروش تانسیومتر | خرید تانسیومتر

تانسیومتر همان طور که در حوزه ی فیزیک استفاده می شود ، آن را می توان یک ابزار اندازه گیری آزمایشگاهی دانست که به منظور اندازه گرفتن میزان کشش سطحی مایعات یا سطوح مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه ها در آزمایشگاه های تحقیقاتی و توسعه به منظور مشخص سازی کشش سطحی مایعاتی همانند با روکش ها ، لاک […]
ژانویه 4, 2016

نیرو سنج آزمایشگاهی | فروش نیرو سنج | خرید نیرو سنج

استفاده از نیرو سنج ها در محیط های آزمایشگاهی برای اندازه گیری در موقعیت اصلی و به منظور اهداف آموزشی در وب سایت مشاهده می شوند . این ابزار دقتی تا ±0.3% بار دارند و یک محدوده وزن سطح 20 درصدی را در اختیار دارند و اندازه گیری ها در غالب واحد های گرم و نیوتن انجام می شود . […]
ژانویه 4, 2016

فلوسایتومتر یا فلوسیتومتر | فروش فلوسایتومتر | خرید فلوسایتومتر

در حوزه ی بیولوژی (  زیست شناسی )  ، دستگاه فلوسایتومتر یا فلوسیتومتر یک فناوری بیو فیزیک مبتنی بر لیزر یا مقاومت ظاهری است که استفاده از آن در شمارش سلول ، مرتبط سازی سلولی ، کشف نشان گر زیستی و مهندسی پروتئین ، از طریق معلق سازی سلول ها در جریانی از مایع و عبور دادن آن ها به […]
ژانویه 4, 2016

شیکر لوله ورتکس | فروش شیکر لوله ورتکس | خرید شیکر لوله ورتکس

یک شیکر لوله ورتکس ، دستگاهی است که به طور متداول در آزمایشگاه ها به منظور مخلوط کردن ویال های کوچکی از مایعات استفاده می شود . شیکر لوله ورتکس از یک موتور الکتریکی با میله محرکی تشکیل شده است که به صورت عمودی قرار گرفته و به یک قطعه ی لاستیکی فنجانی شکل که کمی موقعیت آن از مرکز […]
ژانویه 4, 2016

دستگاه لایه نشانی | فروش دستگاه لایه نشانی | خرید دستگاه لایه نشانی

دستگاه لایه نشانی یک تکنیک ته نشینی بخار فیزیکی ( PVD ) است که توسط آن یک پرتوی الکترونی شدید از یک رشته شکل گرفته و از طریق میدان های مغناطیسی و الکتریکی به منظور تحریک مواد منبع هدایت و آن را در یک محیط خلاء بخار می کند . در قسمتی از زمان همان طور که ماده ی منبع […]
ژانویه 4, 2016

لوله خونگیری خلا | فروش لوله خونگیری خلا | خرید لوله خونگیری خلا

لوله خونگیری خلا یا لوله خونگیری ونوجکت یک لوله ی شیشه ای یا پلاستیکی استریل با پوششی است که به منظور ایجاد خلاء درون لوله تخلیه می شود تا کشیدن حجم مایع از قبل مشخص شده به درون آن آسان شود . متداول ترین نحوه ی استفاده از لوله خونگیری خلا به منظور جمع آوری نمونه های خونی در سوراخ […]
ژانویه 4, 2016

آون هیبریداسیون | فروش آون هیبریداسیون | خرید آون هیبریداسیون

آون هیبریداسیون در کارهای آزمایشگاهی نظیر هیبریداسیون ساترن بلات ( در رابطه با DNA استفاده می شود ) ، ناترن بلات ( در خصوص RNA به کار گرفته می شود ) و وسترن بلات بر روی صافی های غشایی و هم چنین برای انجام واکنش PCR و انکوباسیون پروتئین های نشان دار شده با آنتی بادی به کار گرفته می […]
ژانویه 4, 2016

کلمپ متر آزمایشگاهی | فروش کلمپ متر | خرید کلمپ متر آزمایشگاهی

یک دستگاه آزمایشگاهی که به امر اندازه گیری می پردازد و دارای یک انبرک با جریان متناوب یکپارچه است به اسم کلمپ متر شناخته می شود .         کلمپ متر بردار مجموع جریان های در حال جریان در تمامی هادی های الکتریکی که از بین میله عبور می کنند را مورد اندازه گیری قرار می دهد که […]
ژانویه 4, 2016

دستگاه کمی لومینسانس | فروش کمی لومینسانس | خرید کمی لومینسانس

کمی لومینسانس برای خود در میان دیگر تکنیک‎ های دنیای اسپکتروسکوپی به سبب توانایی ذاتی گزینشی و حساسیت خود ، صاحب جایگاهی شده است . این تکنیک نیازمند موارد زیر است : •    عدم نیاز به منبع تهییجی ( مشابه با فلورسانس و فسفرسانس ) •    تنها نیاز به یک آشکار ساز نوری همانند با لوله ی تکثیر کننده ی […]