دستگاه های آزمایشگاهی به تمامی تجهیزات آزمایشگاهی اطلاق می گردد که در انواع آزمایشگاه ها برای آنالیز و تست و اندازه گیری به کار می روند ؛ دستگاه های آزمایشگاهی بر اساس کاربردشان در دسته های مختلفی طبقه بندی می شوند اما به طور کلی به دو دسته کلی تجهیزات آزمایشگاهی عمومی و تخصصی می توان آنها را تقسیم بندی کرد که البته هر یک از این دو گروه نیز به دسته های کوچکتری تقسیم می شوند

از دستگاه های عمومی آزمایشگاهی می توان به دستگاه هایی مانند آون ، انکوباتور ، هود آزمایشگاهی ، سانتریفیوژ ، Ph متر ، هیتر ، همزن مغناطیسی و … اشاره کرد که البته در اکثر آزمایشگاه های غیر مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند

می 22, 2015
هدایت سنجی

هدایت سنج | کنداکتومتر | خرید هدایت سنج | فروش هدایت سنج

هدایت سنج یا کنداکتومتر اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت یک واکنش شیمیایی است. هدایت سنج در شیمی کاربردی کاربرد قابل توجهی دارد ، یعنی حوزه ای از شیمی که تیتراسیون هدایتی سنج یک تکنیک استاندارد و معمول است. در روش های معمول شیمی کاربردی ، اصطلاح هدایت سنجی به عنوان کلمه ی هم معنا با تیتراسیون هدایت سنج استفاده […]
می 22, 2015
دستگاه کالریمتر

کالریمتر | خرید کالریمتر | فروش کالریمتر

کالریمتر یک شیء استفاده شده برای کالریمتری یا فرآیند اندازه گیری گرمای واکنش های شیمیایی یا تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی است. کالری متر های روبشی تفاضلی ، میکرو کالری متر های ایزوترمال (هم دما ) ، کالری متر های تیتراسیون و کالریمتر های افزایش دهنده ی آهنگ واکنش متداول ترین انواع کالری متر هستند. یک کالریمتر ساده فقط […]
می 22, 2015
دستگاه شوری سنج

شوری سنج | خرید شوری سنج | فروش شوری سنج

شوری سنج دستگاهی است که برای اندازه گیری میزان شوری ، یا محتوای نمکین حل شده ی یک حلال طراحی شده است. از آنجایی که شوری هم بر روی ضریب هدایت الکتریکی و هم گرانش ویژه ی یک محلول تاثیر می گذارد ، شوری سنج اغلب اوقات از یک الکترومتر یا هیدرومتر و بعضی از وسایل تبدیل کننده ی قرائت […]
می 22, 2015
پلاریمتر

پلاریمتر | خرید پلاریمتر | فروش پلاریمتر

پلاریمتر یک ابزار علمی است که از آن برای اندازه گیری زاویه ی چرخش ایجاد شده توسط نور پلاریزه ی عبوری از میان یک ماده ی فعال از نظر نوری ، استفاده می شود. بعضی از مواد شیمیایی از نظر نوری فعال هستند ، و نور پلاریزه شده زمان عبور از این مواد آن ها را به چپ ( خلاف […]
می 22, 2015
کروماتوگرافی

کروماتوگرافی | خرید کروماتوگرافی | فروش کروماتوگرافی

کروماتوگرافی روشی است که برای جدا سازی ترکیبات آلی و غیر آلی استفاده می شود تا بدین وسیله امکان آنالیز و مطالعه ی آن ها فراهم شود. با آنالیز یک ترکیب ، یک دانشمند می تواند متوجه شود آن ترکیب از چه چیز یا چیز هایی ساخته شده است. کروماتوگرافی یک روش فیزیکی عالی برای بررسی مخلوط ها و حلال […]
می 20, 2015
الکترود PO2

الکترود PO2 | خرید الکترود PO2 | فروش الکترود PO2

اصول الکترود PO2 الکترود PO2 یا الکترود اکسیژن Clark که در شکل بالا نشان داده شده است ، دارای کاتدی از جنس پلاتین و آندی از جنس کلرید نقره – نقره بوده و در 6/0 ولت پلاریزه می شود . الکترود PO2 از نمونه توسط غشاء نیمه تراوائی که نفوذ پذیر به اکسیژن ولی غیر قابل نفوذ به یون ها ، […]
می 20, 2015
سل اسپکتروفتومتر

سل اسپکتروفتومتر | خرید سل اسپکتروفتومتر | فروش سل اسپکتروفتومتر

  نقش سل اسپکتروفتومتر نگه داری محلول در دستگاه هنگام اندازه گیری جذب و ایجاد یک مسیر ثابت برای عبور نور می باشد. کووت ها ممکن است گرد یا مربع باشند. سل اسپکتروفتومتر های مربعی شکل نسبت به کووت های گرد ارجح تر هستند، زیرا هنگام حرکت نور در روی سطوح استوانه ای، مقداری از نور در اثر انعکاس یا […]
می 20, 2015
الکترود PH

الکترود PH | الکترود پی اچ متر | خرید الکترود PH | فروش الکترود PH

الکترود PH دارای یک الکترود شیشه ای و یک الکترود رفرانس (کالومل) می باشد. غشاء نازک الکترود شیشه ای دارای پوششی از یون های فلزی می باشد که به جای یون های هیدروژن می توانند تعویض شوند. یک سطح غشاء در تماس با محلولی با PH ثابت ( NHCI1/0( و سطح دیگر غشاء در تماس با نمونه است. یون های […]
می 17, 2015
اکسیژن متر

اکسیژن متر | خرید اکسیژن متر | فروش اکسیژن متر

عملکرد سنسور اکسیژن متر از  سنسور های لامبدا برای کاهش صدور گاز های گلخانه ای وسایل نقلیه استفاده می شود، بواسطه مطمئن شدن از این امر که موتور ها سوخت خود را به صورت پاک و موثری می سوزانند. روبرت بوش GmbH اولین سنسور اکسیژن متر لامبدا را در سال 1976 معرفی کرد و در همان سال برای اولین بار […]
می 17, 2015
دستگاه کروماتوگرافی مایع

دستگاه کروماتوگرافی مایع | فروش دستگاه کروماتوگرافی مایع | خرید دستگاه کروماتوگرافی مایع

دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) ; قبلا از آن با نام دستگاه کروماتوگرافی مایع با فشار بالا شناخته می شد)، تکنیکی در شیمی تجزیه است که برای جداسازی اجزای یک مخلوط، شناسایی هر جزء، و تعیین کمیت هر جزء استفاده می شود. این تکنیک تکیه بر پمپ ها برای عبور دادن حلال مایع تحت فشار گرفته ی حاوی […]