تجهیزات ph متری

تجهیزات ph متری ابزاری الکترونیکی هستند که از یک الکترود شیشه ای ( یک میله ی خاص اندازه گیری ) تشکیل شده اند که به یک وسیله ی اندازه گیری الکترونیکی متصل شده اند که PH را اندازه گیری می کند و آن را روی یک صفحه ی نمایش نشان می دهد.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام