تجهیزات ph متری

تجهیزات ph متری ابزاری هستند که از یک الکترود شیشه ای تشکیل شده اند که به یک وسیله ی اندازه گیری الکترونیکی متصل شده اند که PH را اندازه گیری می کند.