یک فتومتر به طور کلی ابزاری است که برای اندازه گیری شدت نور یا ویژگی های اپتیکال محلول ها یا سطوح، مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخچه فتومتر

قبل از این که عناصر الکترونیکی حساس به نور ساخته شوند، فتومتری توسط تخمین با چشم انجام می شد. شار نوری نسبی یک منبع با یک منبع استاندارد مورد مقایسه قرار می گرفت. فتومتر چنان قرار داده می شود که میزان روشنایی به دست آمده از منبع مورد تحقیق برابر با منبع استاندارد گرفته می شود، به طوری که چشم انسان بتواند میزان روشنایی برابر را مورد قضاوت قرار دهد. شار های نوری نسبی می توانند در قالب کاهش های میزان روشنایی نسبت به جذر معکوس فاصله محاسبه شوند. یک نمونه ی استاندارد از چنین فتومتری از یک قطعه کاغذ با یک لکه روغن روی آن تشکیل شده است که باعث می شود کاغذ اندکی بیشتر شفاف باشد. زمانی که لکه از دو طرف دیده نمی شود، میزان روشنایی دو طرف یکسان است.

اصول کار فتومتر ها

اکثر فتومتر ها نور را با فوتو رزیستور ها، فوتو دیود ها یا فوتو مولتی پلایر ها کشف می کنند. برای آنالیز نور، فتومتر می تواند نور را بعد از این که از میان یک فیلتر یا مونو کروماتور، برای تعیین طول موج های تعریف شده یا برای آنالیز توزیع طیفی نور، عبور کرد، آن را مورد اندازه گیری قرار دهد.

شمارش فوتونی

بعضی از فتومتر ها نور را با شمارش فوتون های فردی اندازه می گیرند تا اندازه گیری شار ورودی. اصولی که این جا به کار گرفته می شوند مشابه هستند ولی نتایجی که به دست آورده می شود طبق واحد های مختلف بیان می شوند.

به علت طبیعت فردی شمارش فوتونی (شمارش فوتون های فردی)، این ابزار به مشاهدات در جایی که روشنایی اندک است، محدود می شوند. روشنایی به قدرت تفکیک زمانی دستگاه آشکار سازی که در ارتباط با آن قرار دارد و بازخوانی الکترونیکی را انجام می دهد، محدود می شود. با تکنولوژی فعلی چنین چیزی در محدوده ی مگا هرتز است. حداکثر روشنایی هم چنین به توان عملیاتی و پارامتر های کسب نتایج خود آشکار ساز محدود می شود. عنصر حسی نور در دستگاه های فوتون شمار در طول موج های ماورای بنفش، مرئی و NIR یک فوتو مولتی پلایر است تا حساسیت موثر به دست آید.

در موارد کسب اطلاعات از راه دور از شمارش گر های فوتونی در محدوده های بالاتر طیف الکترومغناطیسی نظیر اشعه ی ایکس تا اشعه ی ماورای بنفش دور استفاده می شود. این امر معمولا به خاطر شدت کم تابش اجسام مورد بررسی است و هم چنین با توجه به این امر که اندازه گیری نور در سطوح بالاتر انرژی با استفاده از طبیعت شبه اجزایی آن در مقایسه با طبیعت شبه موجی نور در فرکانس های پایین تر می باشد، مشکل تر می باشد. برعکس از، رادیو متر ها معمولا برای کسب اطلاعات از راه دور از طیف مادون سرخ، مرئی از طریق محدوده ی فرکانس رادیویی استفاده می شود.

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاهتان را بنویسید