پتانسیومتر

پتانسیومتر یک رزیستورسه ترمینالی با یک اتصال چرخشی است که یک تقسیم کننده ی ولتاژ شکل می دهد. اگر دو ترمینال استفاده شود،به عنوان یک رزیستور متغیر عمل می کند

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام