پیرومتر یک نوع ترمومتر حس کننده از راه دور است که برای اندازه گیری دمای یک سطح استفاده می شود . شکل های متنوعی از این دستگاه در تاریخ وجود داشته اند . در عصر مدرن ، دستگاهی است که از یک فاصله دمای یک سطح را از طیف تابش گرمایی که منتشر می شود اندازه گیری می کند ، فرآیندی که به نام پیرومتری وگاهی اوقات رادیومتری نامیده می شود .
کلمه ی پیرومتر از کلمه ی یونانی ” πυρ ” ( پیرو ) به معنی آتش و meter به معنی اندازه گیری می آید . این کلمه ابتدا به دستگاهی اختصاص داده شد که قادر به اندازه گیری دمای یک شیء بر اساس نور سفید بود ، نور مرئی که از بدنه ای ساطع می شود که حداقل داغ شده است . نوع مدرن یا ترمومتر های مادون قرمز نیز دمای اشیاء خنک تر ، با دمایی تا دمای اتاق ، را با آشکار سازی ریزش تابش مادون سرخ آن ها اندازه گیری می کنند .

انواع پیرومتر

پیرومتر پهن باند

یک پیرومتر پهن باد یکی از انواعی است که توسط دانشمندان بیشتر از همه استفاده شده است . نوع پهن باند طول موج های پهن باد تابش ، معمولا حدود 0.3 میکرون را ثبت می کنند . گرچه بیشتر از همه استفاده شده اند ، دارای خطاهای زیادی در نتایج خود دارند . از آن جایی که آن ها تنها مقدار اندکی از گرمای یک شیء را ثبت می کنند ، هر چیزی از بخار آب تا گرد و غبار می تواند خطایی در نتیجه ی نهایی ایجاد کند .

پیرومتر های اپتیکال

گرچه تمامی این دستگاه ها ذاتا اپتیکال هستند و گرمای یک شیء را از فاصله ای می توانند بخوانند ، نوع اپتیکال به دانشمندان اجازه ی دیدن گرما را می دهد . نوع اپتیکال طول موج های مادون سرخ گرما را اندازه گیری کرده و به صورت مستقیم به کاربر توزیع گرمایی یک شیء را نشان می دهد . انواع دیگر معمولا دارای یک صفحه ی نمایش هستد که نتایج یک اسکن اپتیکال را فراهم می کنند .
نوع اپتیکال نظیر یک تلسکوپ است که از میان یک لنز دانشمندان نگاه کرده و امواج مادون قرمز یک شیء را می بینند . پیرومتر های اپتیکال یکی از قدیمی ترین انواع پیرومتر هستند و قادر به دیدن طول موج هایی تا 0.65 میکرون هستند .

پیرومتر تابشی

نوع تابشی طول موج های تابش خالص را اندازه گیری می کنند . این دستگاه دارای یک اسکنر اپتیکال است که می تواند طول موج هایی در طیف 0.7 تا 20 میکرون را مشاهده کند ، یعنی طیف عمومی برای گرمای رادیواکتیوی . اسکنر اپتیکال به دانشمندان کمک می کند تا سطوح تابش را بدون قرار دادن پیرومتر تا حدود شیء اندازه گیری کنند ، که می توانست باعث به خطر انداختن افراد در معرض تابش قرار گرفته شود .

دیدگاه ها بسته شده است