رئومتر یک دستگاه آزمایشگاهی است که از آن برای اندازه گیری راهی استفاده می شود که توسط آن یک مایع ، سوسپانسیون یا ماده ی آبکی در پاسخ به نیرو های اعمال شده جریان می یابد . از آن برای مایعاتی استفاده می شود که توسط یک مقدار واحد ویسکوزیته تعریف نمی شوند و بنابراین نیاز به برقراری و اندازه گیری پارامتر های بیشتری تا ویسکوزیته دارند . در این جا رئولوژی مایع اندازه گیری می شود .

دو نوع متفاوتی از رئومتر وجود دارد . رئومتر هایی که تنش برشی ( shear stress ) به کار برده شده را اندازه گیری می کنند و رئومتر های چرخشی یا برشی نامیده می شوند ، در حالی که رئومتر هایی که تنش کششی را به کار می گیرند رئومتر های کششی هستند .

انواع رئومتر برشی

رئومتر برشی دینامیکی

نوع برشی دینامیکی که به طور متداول با نام DSR شناخته می شود برای توسعه ی دقیق و هم چنین کنترل کیفی در ساخت طیف وسیعی از مواد به کار گرفته می شود .

لوله ای یا موئین

مایع از میان یک لوله ی دارای برش متقاطع دایمی با ابعاد دقیق مشخص تحت شرایط جریان آرام ، جریان داده می شود . یا افت سرعت جریان یا افت فشار ثابت شده و دیگری اندازه گیری می شود .

استوانه ای چرخشی

مایع درون حلقه های متحد المرکز یک استوانه درون استوانه ی دیگری قرار داده می شود . یکی از استوانه ها با سرعتی ثابت چرخانده می شود . چنین چیزی تعیین کننده ی مقدار تنش درون حلقه ها است .

مخروطی و صفحه ای

مایع درون یک صفحه ی افقی قرار داده شده و یک مخروط کم عمق درون آن قرار می گیرد . زاویه ی بین سطح مخروط و صفحه حدود 1 تا 2 درجه است ولی بسته به نوع آزمایش های در حال اجرا متغیر است .

برشی خطی

یک نمونه از رئومتر برشی خطی رئومتر Goodyer Linear Skin است که از آن برای تست فرمول ساخت کرم آرایشی و برای اهداف تحقیقاتی پزشکی برای تعیین کمیت ذرات بافتی دارای قابلیت ارتجاعی استفاده می شود .

انواع رئومتر های کششی

Rheoten ها از نوع چرخاننده ی فیبر هستند که برای ذوب های پلیمری مناسب می باشند .

CaBER

CaBER از نوع تفکیکی موئین است . یک مقدار اندک از ماده بین صفحات قرار داده می شود که با سرعت در فشاری ثابت کش داده می شوند .

FiSER

FiSER براساس تحقیقات Sridhar و Anna و سایرین ساخته شده است . در این ابزار ، یک سری موتور های خطی یک رشته مایع را به صورت مجزا در یک سرعت در حال افزایش به صورت نمایی هدایت می کنند در حالی که نیرو و قطر به عنوان تابعی از زمان و موقعیت اندازه گیری می شوند .

Sentmanat

نوع کششی Sentmanat ( SER ) در واقع چیزی است که می توان آن را رویانواع برشی نصب کرد.

  • امتیاز کلی
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • امتیاز شما


دیدگاه ها بسته شده است