یک رئوستای دوار یک رزیستور متغیر است که برای کنترل جریان به کار گرفته می شود . آن ها قادر به این هستند که بدون وقفه مقاومت در یک مدار را تغییر دهند . شیوه ی ساخت آن ها بسیار مشابه با ساخت پتانسیل سنج ها است . تنها دو اتصال در آن به کار گرفته می شود ، حتی زمانی که 3 ترمینال ( همانند با پتانسیل سنج ) حضور دارند . اولین اتصال به انتهای یک عنصر مقاومی متصل است و یکی دیگر به یک تماس الکتریکی ( سطح لغزنده ) . بر خلاف پتانسیل سنج ها ، رئوستا ها باید مقدار قابل توجهی از جریان را حمل کنند . بنابراین آن ها اکثرا از مقاوم های سیمی ساخته شده اند . سیم مقاوم حول یک هسته ی سرامیکی عایق شده پیچیده می شود و سطح الکتریکی بر روی سیم پیچ ها می لغزد .

رئوستا ها اغلب اوقات به عنوان دستگاه های کنترل برق ، به عنوان مثال برای کنترل شدت نور ، سرعت موتور ها ، هیتر ها و گاز ها ، به کار گرفته می شوند . این روز ها از آن ها برای این کار دیگر استفاده نمی شود . علت آن پایین بودن کارآیی نسبتا پایین آن ها است . در کاربرد های کنترل برق آن ها با سوییچ های الکتریکی جایگزین می شوند . به عنوان یک مقاوم متغیر از آن ها اغلب اوقات برای تنظیم و کالیبره کردن مدار ها استفاده می شود . در این موارد آن ها تنها در طول ساخت یا میزان سازی مدار تنظیم می شوند . در چنین مواردی اغلب اوقات از trimpots استفاده می شود که به عنوان یک رئوستا سیم پیچی می شوند . ولی مقاوم های دو ترمینالی تخصصی از پیش تنظیم شده نیز وجود دارند .

انواع رئوستا

چندین نوع رئوستا وجود دارند . نوع دوار بیشتر از همه در کاربرد های کنترل برق به کار گرفته می شود . اکثر اوقات این رئوستا ها یک ساختار باز دارند ولی انواع بسته نیز موجود هستند . درست نظیر پتانسیل سنج ها ، انواع چند دسته ای نیز به چشم می خورند . از آن ها برای کنترل چندین عملکرد به صورت موازی یا برای افزایش درجه ی برق یا تنظیم محدوده ی مورد نظر استفاده می شود . رئوستا ها را می توان در صورت میل با یک محل توقف مکانیکی مجهز کرد تا میزان حداقل یا حداکثر مقاومت محدود شود . برای کاربرد های خاص آن ها را می توان هم چنین با سیم پیچ های باریک شده ساخت .

رئوستا های لغزشی نیز موجود هستند و اغلب اوقات در سیستم آموزشی و در محیط آزمایشگاه به کار گرفته می شوند . انواع خطی یا لغزشی از یک سیم پیچ مقاومتی روی یک استوانه ای عایق ساخته می شوند . از یک تماس الکتریکی نیز برای افزایش یا کاهش مقاوم استفاده می شود .

تریمر هایی  ( Trimmers ) که به عنوان یک مقاوم متغیر استفاده می شوند بسیار در برد های مدار چاپی متداول هستند . با آنکه مقاوم های از پیش تنظیم شده ی اختصاصی با دو ترمینال وجود دارند ، پتانسیل سنج های تریمری 3 مداری بیشتر متداول هستند و اغلب اوقات با سیم پیچی کردن آن به عنوان یک رئوستا به کار گرفته می شوند .

دیدگاه ها بسته شده است