اسپکتروفلوریمتر ابزاری است که از ویژگی های فلورسانتی بعضی از ترکیبات برای فراهم سازی اطلاعاتی در رابطه با غلظت آن ها و محیط شیمیایی در یک نمونه ، استفاده می کند. یک طول موج تهییجی خاص گزینش می شود و تابش یا تحت یک طول موج مشاهده می شود یا اسکنی انجام می شود تا شدت در برابر طول موج ثبت شود.

نحوه ی عمل اسپکتروفلوریمتر

به طور معمول ، اسپکتروفلوریمتر ها از منابع نوری شدت بالایی برای بمباران کردن یک نمونه با هر تعداد فوتون که امکانش است ، استفاده می کنند. این امر اجازه می دهد که تعداد حداکثری از مولکول ها در مرحله ی تهییجی در هر نقطه ای از زمان قرار گیرند. نور یا از میان یک فیلتر ، به دنبال انتخاب یک طول موج ثابت ، یا یک مونوکروماتور عبور داده می شود ، که اجازه می دهد طول موج مورد نظر برای استفاده به عنوان نور تهییجی انتخاب شود. نشر نور در زاویه ی 90 درجه نسبت به نور تهییج یافته جمع آوری می شود. این نشر هم چنین از میان یک فیلتر یا مونوکروماتور عبور داده می شود قبل از این که توسط یک لوله ی فوتو تکثیر کننده ، فوتودیود ، یا آشکار ساز دستگاه بار جفت شده ، کشف شود. این سیگنال را می توان به صورت یک خروجی دیجیتال یا آنالوگ مورد پردازش قرار داد.

لوازم جانبی

این سیستم ها دارای بخش های زیادی به عنوان لوازم جانبی می باشند از جمله :

 • پولاریزر ها
 • کنترل های دمایی پلتیر
 • کرایوستات ها
 • لیزر های ضربانی برای اندازه گیری مادام العمر
 • چراغ های LED برای مصرف دئمی
 • پایه های فیلتر
 • اپتیک های قابل تنظیم ( بسیار مهم )
 • نگهدارنده های نمونه ی جامد
 • اسلیت های دستی
 • اسلیت های دو جانبه
 • اسلیت های کنترل شده توسط کامپیوتر
 • مونوکروماتور هایی که سریعا عوض می شوند
 • فیلتر چرخ ها
 • آشکار ساز های موج های نزدیک به مادون سرخ
 • پایه های کشویی
 • Cold Finger Dewar ها ( به منظور سرد کردن نمونه ها در دما های نیتروژن مایع )

اسپکتروفلوریمتر چطور کار می کند؟

ترکیبات اصلی یک اسپکتروفلوریمتر منبع نوری ، یک مونوکروماتور تهییجی ، یک سلول یا کووت نمونه ، یک مونوکروماتور نشری و یک آشکار ساز می باشد.

منبع نوری اسپکتروفلوریمتر ، نور را در طول موج تهییجی یک آنالیت در یک نمونه به بیرون می فرستد. قبل از اینکه به نمونه برسد ، نور از میان مونوکروماتور تهییجی عبور پیدا می کند ، که یک طول موج خاص برای طیف تهییج شده ی آنالیت را در حالی که دیگر طول موج ها را مسدود می سازد ، انتقال می دهد. نور مونوکروماتور تهییجی از میان نمونه ی موجود در نگه دارنده ی سلول یا کووت نمونه عبور می کند و آنالیت را تهییج می کند. به دنبال تهییج شدن ، آنالیت آرام می شود و نور را در یک طول موج نشری به نسبت طول موج تهییجی به مدت زمان بیشتری ساطع می کند. نور نشر شده از میان مونوکروماتور نشری قرار گرفته در یک زاویه ی صحیح با نور تهییجی عبور می کند. مونوکروماتور نشری پراکنش نور را به حداقل می رساند و نور نشری را قبل از این که به آشکار ساز برسد نمایش می دهد. آشکار ساز نور نشر یافته را اندازه گیری می کند ، مقدار فلورسانس را نمایش و اثر فلورسانسی آنالیت را تولید می کند. مقدار فلورسانس متناسب با سطح غلظت آنالیت در نمونه می باشد.

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


  در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

   

  نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

  آدرس ایمیل شما (الزامی)

  شماره تماس شما (الزامی)

  نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

  پیام شما

  دیدگاه ها بسته شده است