در زیر اجزای تشکیل دهنده اسپکتروفتومتر و توضیحاتی در مورد آنها آمده است.

لامپ دوتریوم

از لامپ های قوسی دوتریوم برای تعیین اندازه گیری ها در محدوده ی طیف ماورای بنفش استفاده می شود. از آنجایی که لامپ های دوتریومی در دماهای بالا عمل می کنند، از پوشش شیشه ای معمولی به عنوان پوشش این لامپ ها نمی شود استفاده کرد. در عوض از یک نوع پوشش شیشه ای کوارتز ذوب شده یا پوشش منیزیم فلورید استفاده می شود. (بیشتر…)

ژوئن 9, 2015
اسپکتروفتومتر

لوازم اسپکتروفتومتری | خرید لوازم اسپکتروفتومتری | فروش لوازم اسپکتروفتومتری

  در زیر اجزای تشکیل دهنده اسپکتروفتومتر و توضیحاتی در مورد آنها آمده است. لامپ دوتریوم از لامپ های قوسی دوتریوم برای تعیین اندازه گیری ها در محدوده ی طیف ماورای بنفش استفاده می شود. از آنجایی که لامپ های دوتریومی در دماهای بالا عمل می کنند، از پوشش شیشه ای معمولی به عنوان پوشش این لامپ ها نمی شود […]
ژوئن 8, 2015
لامپ هالوژن اسپکتروفتومتر

لامپ هالوژن اسپکتروفتومتر | خرید لامپ هالوژن اسپکتروفتومتر

  لامپ هالوژن اسپکتروفتومتر که هم چنین با نام هالوژن کوارتز، هالوژن تنگستن یا لامپ یدی کوارتز شناخته می شود یک لامپ نورانی است که دارای مقدار کمی هالوژن نظیر ید یا برومین اضافه شده است. ترکیب گاز هالوژن و رشته ی تنگستنی یک واکنش شیمیایی چرخه ی هالوژنی به وجود می آورد که تنگستن بخار شده را به داخل […]
می 27, 2015
لامپ اسپکتروفتومتر

لامپ اسپکتروفتومتر | خرید لامپ اسپکتروفتومتر | فروش لامپ اسپکتروفتومتر

  لامپ قوسی دوتریوم ( یا به سادگی فقط لامپ اسپکتروفتومتر ) یک منبع نوری تخلیه در گاز است که در اسکپتروسکوپی اغلب زمانی که یک طیف پیوسته در ناحیه ی ماورای بنفش مورد نیاز است ، استفاده می شود. لامپ های تخلیه ای یا ” قوس ” پلاسما که از هیدروژن استفاده می کنند به خاطر خروجی بالای اشعه […]
می 20, 2015
سل اسپکتروفتومتر

سل اسپکتروفتومتر | خرید سل اسپکتروفتومتر | فروش سل اسپکتروفتومتر

  نقش سل اسپکتروفتومتر نگه داری محلول در دستگاه هنگام اندازه گیری جذب و ایجاد یک مسیر ثابت برای عبور نور می باشد. کووت ها ممکن است گرد یا مربع باشند. سل اسپکتروفتومتر های مربعی شکل نسبت به کووت های گرد ارجح تر هستند، زیرا هنگام حرکت نور در روی سطوح استوانه ای، مقداری از نور در اثر انعکاس یا […]