نقش سل اسپکتروفتومتر نگه داری محلول در دستگاه هنگام اندازه گیری جذب و ایجاد یک مسیر ثابت برای عبور نور می باشد. کووت ها ممکن است گرد یا مربع باشند. سل اسپکتروفتومتر های مربعی شکل نسبت به کووت های گرد ارجح تر هستند، زیرا هنگام حرکت نور در روی سطوح استوانه ای، مقداری از نور در اثر انعکاس یا انحراف از بین می رود. از آنجائیکه سطوح کووت های مربعی شکل پهن هستند میزان هدر رفتن نور توسط این فرآیند ناچیز می باشد. همچنین در سل اسپکتروفتومتر های مربعی شکل مسیر نور ثابت بوده به طور معمول یک سانتی متر است. مسیر نور در کووت های گرد تغییر می کند، زیرا الزاماً گرد نبوده بلکه ممکن است بیضی باشد. کووت های گرد همواره باید یک دست بوده و به طریق مناسب در دستگاه قرار گیرند. در هنگام ساخته شدن سل اسپکتروفتومتر ها به صورت یک دست تولید گشته و ب علامت گذاری یک دست بودن کووت ها از روش زیر می توان استفاده نمود :

1- محلول یک ماده رنگی پایدار را در غلظتی مناسب به نحوی تهیه کنید که در طول موج اختصاصی به طور تقریب 50%T را قرائت نماید.

2- دستگاه را روی طول موج اختصاصی جهت اندازه گیری تنظیم و آن را بلانک رفرانس بر روی 100%T تنظیم نمایید.

3- محلول را داخل یکی از سل اسپکتروفتومتر ها ریخته و T% را قرائت کنید.

4- محلول را به سل اسپکتروفتومتر خشک دیگری ریخته و T% را قرائت نمایید. سل اسپکتروفتومتر ها را می توانید بچرخانید تا بهترین وضعیت حاصل گشته و بتوانید قرائت T% سل اسپکتروفتومتر اولیه را با بقیه سل اسپکتروفتومتر های مورد بررسی مقایسه نمایید. بهتر است که سطح بالای سل اسپکتروفتومتر ها را علامت گذاری کنید تا به طور صحیح در اسپکتروفوتومتر قرار گیرند. از این علائم می توانید در آینده کمک گرفته قرائت را به خوبی انجام دهید. تمام لوله های خارج از حد اندازه گیری را بایستی دور ریخت. اختلاف قابل قبول بین سل اسپکتروفتومتر ها حداکثر 0/5%T است. هنگامی که اندازه گری در بخش مرئی طیف ( به طور تقریب 700-350 نانومتر ) انجام می گیرد نوع پلاستیکی یکبار مصرف یا شیشه ای ترجبح داده می شوند.

سل اسپکتروفتومتر شیشه ای، نور ماوراء بنفش را جذب می نماید، بنابراین از این نوع سل اسپکتروفتومتر هنگام اندازه گیری در طول موج های کمتر از 350 نانومتر نمی توان استفاده کرد. از سل اسپکتروفتومتر های کواتز یا سیلیکای ترکیب شده در طول موج های ماوراء بنفش استفاده می شود ( به طور تقریب بین 400-200 نانومتر ).

کووت ها را بلافاصله بعد از استفاده باید تمیز نموده و هرگز نباید آنها را درون محلول های دترجنت غوطه ور کرد. کووتها را باید با دترجنت های ضعیف شسته، سپس با آب معمولی و آب دیونیره آب کشی کرده و به شکل وارونه روی جا لوله ای پلاستیکی گذاشت تا خشک شوند.

برای ارزیابی یکسانی سل اسپکتروفتومتر ها لازم است میزان جذب نوری یکسانی داشته باشند تا در صورت استفاده از چندین نوع مختلف اشکالی در تکرارپذیری اندازه گیری کمیت ها رخ ندهد. با کمک آب مقطر و سپس خواندن جذب نوری در طول موج 550 نانومتر، کووت هایی که بیش از 01/0± اختلاف جذب نوری داشته باشند را کنار گذاشته و از آنها جهت آزمایش استفاده نمی نماییم. و یا با استفاده از محلول سیان مت هموگلوبین در طول موج 540 نانومتر سل اسپکتروفتومتر هایی که بیش از 015/0 اختلاف جذب دارند، کنار گذاشته خواهند شد. توصیه می گردد تا حتی المقدور با یک سل اسپکتروفتومتر اندازه گیر ی بلانک، استاندارد و آزمایش ها انجام گیرد تا از این خطا جلوگیری گردد.

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاهتان را بنویسید