لامپ هالوژن اسپکتروفتومتر

لامپ هالوژن اسپکتروفتومتر یک لامپ نورانی است که دارای مقداری هالوژن نظیر ید یا برومین اضافه شده است. ترکیب گاز هالوژن و رشته ی تنگستنی یک واکنش شیمیایی بوجود می آورد…