فتومتری ( PHotometry ) به معنی اندازه گیری شدت نور در طیفی پهن از طول موج ها می باشد .

دستگاه اسپکتروفتومتر به معنی اندازه گیری شدت نور در طیف باریک تری از طول موج می باشد .

امروزه دستگاه هایی که برای جدا کردن و انتخاب طول موج از فیلتر استفاده می کنند فتومتر یا کالریمتر ( colorimeter ) می نامند . دستگاه هایی که از منشور ( pricm ) یا گراتینگ ( grating ) برای جدا کردن و انتخاب طول موج استفاده می کنند ، دستگاه اسپکتروفتومتر می نامند . امروزه تمایز دستگاه ها بر اساس وسعت طیف طول موج جدا شده مطرح نیست . اشعه الکترومغناطیسی (EMR=Electromagnetic radiation) شامل طیفی از انرژی از امواج با طول موج کوتاه گاما (y) تا امواج بلند رادیویی می باشد ، از لامپ با نور سفید تنگستن برای ناحیه مرئی و از لامپ دوتریوم (deuterium) برای ناحیه ماوراء بنفش ( UV ) در دستگاه ها استفاده می شود.

طول موج ( Wavelength ) : عبارت است از فاصله بین دو قله وقتی که نور به صورت موج حرکت می کند .

طول موج بر اساس آنگستروم ( Angstrom=A° ) ، نانومتر ( nanometer=nm ) یا میلی میکرون ( milimicron=mµ ) اندازه گیری می شود .

A°=10-10m,nm=mµ=10-9m

واحد استاندارد بین المللی (standard international=SI) برای اندازه گیری طول موج ، nm می باشد . نور علاوه بر خاصیت موجی دارای خواص ذره ای یا فوتون حاوی انرژی می باشد .

 

نحوه نگه داری از دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر توسط شرکت پشتیبان به صورت سالانه سرویس می شود.

کنترل کیفی دستگاه اسپکتروفتومتر

کنترل کیفی دستگاه اسپکتروفتومتر شامل ارزیابی صحت طول موج ، خطی بودن نتایج (linearity ) ، صحت فتومتریک ، کنترل و تعویض لامپ ، رانش فتومتری ( آزمون پایداری نسبت به زمان ) ، یکسانی کووت ها و کنترل پهنا نوار طیفی ( SBW ) است .

صحت طول موج

ارزیابی صحت طول موج به منظور اثبات ادعای سازنده در تاباندن طول موجی می باشد که اسپکتروفتومتر برای آن کالیبره گردیده است . بررسی صحت طول موج از طریق جایگزین منبع نوری معمولی اسپکتروفتومتر با منبع نوری دارای حداکثر تابش ( مثل لامپ جیوه یا دوتریوم ) استفاده از فیلترهای شیشه ای و یا از طریق محلول های رنگی به شرح زیر صورت می پذیرد :

  • محلول دی کرومات پتاسیم ( 50mg/lit در اسید سولفوریک 01/0 نرمال ) که دارای بیشترین جذب نوری در طول موج های 257 و 350 نانومتر می باشد .
  • محلول پارانیتروفنل (0/04mmol/lit در سود 01/0 نرمال ) که دارای بیشترین جذب نوری در طول موج 401 نانومتر است.
  • محلول سولفات آمونیوم کبالت ( 0/0735mmol/lit در اسید سولفوریک 0/18M ) که دارای بیشترین جذب نوری در طول موج 562 نانومتر است.
  • محلول سیان متهمو گلوبین ( 20 میکرولیتر خون و 5ml درابکین ) که دارای بیشترین جذب نوری در طول موج 540 نانومتر است .
  • محلول اکسی هموگلوبین (%5V/V محلول آمونیاک در آب + خون ) که دارای حداکثر جذب نور در طول موج های 540 و 576 نانومتر است .

کنترل موج پس از هر سه تا شش ماه یک بار یا پس از تغییر و تعمیر بر روی دستگاه اسپکتروفتومتر صورت می گیرد.

خطی بودن

خطی بودن عبارت از قدرت دستگاه اسپکتروفتومتر برای ثبت سیگنال متناسب با مقدار نوراست . خطی بودن را باید با استفاده از رقت های مختلف محلول هایی نظیر دی کرومات پتاسیم در طول موج 350 نانومتر ، پارانیتروفنل ( محلول 0/04mmol/Lit ) در طول موج 405 نانومتر ، محلول سولفات مس در طول موج 650 نانومتر ، محلول سولفات ـ آمونیوم کبالت در طول 512 نانومتر ، محلول سیان متهموگلوبین در طول موج 540 نانومتر ، محلول سبز خوراکی در طول موج 630 نانومتر و محلول سولفات نیکل در طول 550 نانومتر کنترل نموده و نمودار غلظت در مقابل جذب نوری را رسم نموده پس از آن فاصله خطی بودن و یا میزان شیب ( slope ) را برای هر رقت محاسبه می کنیم . عدم خطی بودن نشانه خرابی اسپکتروفتومتر یا اشتباه در تهیه رقت است . خطی بودن اسپکتروفتومتر باید در فواصل منظم پس از هر تغییر یا تعمیر دستگاه صورت پذیرد.

 

قیمت اسپکتروفتومتر

برای اطلاع از قیمت دستگاه اسپکتروفتومتر می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

 

  • امتیاز کلی
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (11 )
  • امتیاز شما


دیدگاه ها بسته شده است