دماسنج یا ترموتر

دماسنج وسیله ای است که از آن برای اندازه گیری دما و حرارت استفاده می شود. در این مقاله ما به توضیح راجع به 5 نوع از دماسنج ها می پردازیم.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام