دستگاه ضخامت سنج

دستگاه ضخامت سنج سطح که از تکنیک های اندازه گیری مافوق صوت استفاده می کند روز به روز بیشتر محبوب می شود. دستگاه ضخامت سنج از روش های تخریبی پشتیبانی می کنند…