دستگاه ضخامت سنج

دستگاه ضخامت سنج سطح که از تکنیک های اندازه گیری مافوق صوت استفاده می کند روز به روز بیشتر محبوب می شود. دستگاه ضخامت سنج از روش های تخریبی پشتیبانی می کنند…

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام