بن ماری

از كار كردن با دستگاه بن‌ماري در محيط‌هايي كه داراي مواد قابل اشتعال و احتراق هستند، خودداري شود.

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام