بن ماری

از كار كردن با دستگاه بن‌ماري در محيط‌هايي كه داراي مواد قابل اشتعال و احتراق هستند، خودداري شود.