لوله آزمایش یا لوله آزمایشگاهی

لوله آزمایش یکی از شیشه آلات متداول آزمایشگاهی است که از یک شیشه دارای طولی شبیه به انگشت یا پلاستیک لوله ای شده ی شفاف که بالای آن باز است، تشکیل شده است