این لوله به افتخار شیمیدان آلمانی جوهانز تیل، لوله تیل نامیده شده است . کاربرد این لوله ی شیشه ای به عنوان حمام روغن است و از آن به منظور مشخص سازی نقطه ی ذوب چربی ها استفاده می شود . بخواهیم دقیق بگوییم لوله تیل شامل لوله ای آزمایش شیشه ای می شود که بخش انتهایی آن باز بوده و لوله ی دیگری به شکل یک دست با آن در اتصال است .

چگونه استفاده کردن از لوله تیل

برای تعیین نقطه ی ذوب موادی نظیر چربی ، در ابتدا روغن را به درون لوله تیل می ریزند و دسته ی لوله را در مجاورت شعله ی کوچک یا سایر وسایل گرمازا قرار می دهند . طراحی ساختار لوله ی تیل به نحوی است که پس از در معرض قرار گرفتن با شعله روغن درون آن به جریان در آید . این ویژگی سبب به وجود آمدن گرمای یکنواخت در تمامی قسمت های لوله می شود و در اصل یک حمام روغن به وجود می آید . قبل از نزدیکی دسته با منبع گرمازا ، نمونه ای از ماده ای که باید نقطه ی ذوب آن را معین کنند را به شکل یک نوار باریک داخل لوله ی موئینه می کنند . بعدا لوله ی موئینه را به دماسنج متصل و داخل دهانه ی لوله تیل حاوی روغن می کنند . دسته را در مجارت با به منبع گرمازا قرار می دهند و دمایی که در آن ماده ی متصل به دماسنج ذوب می شود را تعیین می کنند . برای معین سازی نقطه ی جوش ، نمونه درون لوله ی موئینه قرار گرفته و لوله را در اتصال با دماسنج قرار می دهند . سپس دماسنج را درون لوله تیل در نزدیکی با شعله یا منبع گرمازا قرار می دهند . در ابتدا گاز های درون نمونه آزاد می شود و با ادامه ی عمل گرما دادن ، نمونه ذوب و به جوش می آید و بخشی از آن به طرف خارج ریزش پیدا می کند . در این قسمت دست از حرارت دادن می کشند تا دمای روغن پایین آید . دمایی که در آن نمونه ی مایع به درون لوله ی موئینه بر می گردد را نقطه ی جوش نمونه در نظر می گیرند .

امروزه به جای لوله تیل ، دستگاه مشخص کننده ی نقطه ی ذوب برای تعیین نقطه ی ذوب چربی ها به کار گرفته می شود . در این دستگاه تعداد سه نمونه درون لوله ی موئینه قرار گرفته و هم زمان نقطه ی ذوب نمونه را معین و به صورت دیجیتالی دمای نقطه ی ذوب روی نمایشگر دستگاه نشان داده می شود .

قیمت لوله تیل ؛

برای اطلاع از قیمت لوله تیل می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیرارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند .

درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

 

دیدگاه ها بسته شده است