ارائه دهندگان این محصول 


ویال شیشه ای (یا ویال) یک بطری شیشه ای یا پلاستیکی شفاف است که زیست شناسان از آن برای آنالیز اعداد زیست شناسی یا طبیعت آن ها استفاده می کنند. این امر می تواند آنالیز کیفی یا کمی باشد. در سال 2011 باکتری شناسان اروپایی آن را برای موسسه ی Royal Biotech نام گذاری کردند که پیشروی تکنولوژی MEMS (سیستم های میکرو الکترو مکانیکی) در رابطه با کاربرد های زیستی است. برای آزمایش هایی که در آن ها آلودگی عرضی از یک آزمایش به آزمایش بعدی می تواند یک مشکل باشد، از ویال شیشه ای استفاده می شود.

برای حفاظت زیستی، ویال شیشه ای به خاطر کلاهکش به شکل خاصی طراحی می شود.

ویال شیشه ای در میکروبیولوژی

تست میکروبیولوژیکی توسط ویال شیشه ای عبارت است از یک کیت تحلیلی با استفاده از ویال های آماده به مصرف واکنشی برای آنالیز سریع میکروبیولوژیکی نمونه های غذایی و آبی. این آنالیز براساس تغییر رنگ محتوای ویال شیشه ای که به واسطه ی حضور باکتری ها صورت می گیرد، انجام می شود. آنالیز را می توان توسط پرسنل تعلیم ندیده و هر جایی که ضروری باشد بدون وجود یک آزمایشگاه و بدون نیاز به هرگونه ابزاری انجام داد ولی باید یک دماسنج طبق درخواست فراهم شود و استفاده از آن می تواند میکروبیولوژی بدون نیاز به آماده سازی نمونه از قبل را تایید کند. روش شمارش باکتری ها که می تواند بین آن ها تفاوت ایجاد کند ضرورتا عبارتند از: روش های آنزیمی (ارزیابی b-glucuronidase) روش های ایمونولوژیکی (جستجوی آنتی ژن) روش های ژنتیکی (جستجوی ژن) نیاز به افراد متخصص و هم چنین آزمایشگاهی مجهز به ابزار و آماده سازی نمونه قبل از آنالیز.

ویال در برابر دیگر روش ها :

  • سریع : 2 تا 5 برابر سریع تر نسبت به آنالیز های سنتی.
  • آسان : آنالیز را می توان هر جایی توسط هر شخصی بدون نیاز به ابزار خاصی به جز یک دماسنج ساده انجام داد.
  • حساس : تا حد تئوری وجود فقط یک سلول میکروبی زیست پذیر حاضر در نمونه .
  • گزینشی : تا حد تجربی 99.999 درصد با توجه به دیگر گونه های باکتریایی.
  • کم هزینه : هزینه ی کلی آنالیز در مقایسه با آنالیز های سنتی که با تکنیک های ماهرانه ای در آزمایشگاه های کاملا مجهز انجام می شود، کاملا کم است.

ویال شیشه ای هم چنین برای نمونه ی آبکی (جامد یا نیمه جامد) نیز استفاده می شود.

 

 


◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

 

دیدگاهتان را بنویسید