ویال شیشه ای

ویال شیشه ای (یا ویال) یک بطری شیشه ای یا پلاستیکی شفاف است که زیست شناسان از آن برای آنالیز اعداد زیست شناسی یا طبیعت آن ها استفاده می کنند.