این گروه شامل تمامی لوازم و وسایل آزمایشگاهی فلزی ، پلاستیکی ، چوبی و … می باشد که در انواع آزمایشگاهی کمی ، کیفی و تحقیقاتی استفاده می شوند می باشد

ژانویه 4, 2016

قیچی آزمایشگاهی | فروش قیچی آزمایشگاهی | خرید قیچی آزمایشگاهی

در آزمایشگاه ها برای برش زدن کاغذ صافی ، پارافیلم یا فویل آلومینیومی ،از قیچی آزمایشگاهی استفاده می شود . جنس تیغه های قیچی آزمایشگاهی و بخشی از دسته ی آن از استیل ضد زنگ و جنس قسمت عمده دسته از فولاد یا پلاستیک است . قیچی آزمایشگاهی در اشکال مختلف از نظر محل اتصال دو تیغه ، سایز تیغه […]
ژانویه 4, 2016

سینی آزمایشگاهی | فروش سینی آزمایشگاهی | خرید سینی آزمایشگاهی

برای جا به جا کردن ظرف ها و وسایل آزمایشگاهی ، انجام اعمال مربوط به رنگ آمیزی ، شستشوی ژل الکتروفورز و نگهداری پی پت  سینی آزمایشگاهی به کار گرفته می شود . جنس ساخت سینی آزمایشگاهی از استیل ضد زنگ ، شیشه یا پلاستیک است و در دو شکل با و بدون درپوش به بازار عرضه می شود . […]
ژانویه 4, 2016

لوپ میکروب شناسی | فروش لوپ میکروب شناسی | خرید لوپ میکروب شناسی

سوزن کشت یا لوپ میکروب شناسی از نام های وسیله ی نشان داده شده در شکل است . لوپ میکروب شناسی ابزاری ساده در حوزه ی میکروب شناسی به شمار می رود که از آن به منظور برداشتن ماده ی تلقیحی از محیط کشت میکروبی استفاده می شود . لوپ از دو بخش دسته و میله شکل گرفته است . […]