مطالب و مقالات مفید و کاربردی درباره اصول استفاده ، ایمنی ، کالیبراسیون و نگهداری و معرفی لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی که توسط گروه تولید محتوای سیستم تجهیزیار تدوین و ایجاد می شوند

ژانویه 4, 2016

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی | تعمیر دستگاههای آزمایشگاهی

  هدف از تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی یکی از ایده آل های آزمایشگاهی کسب نتایجی دقیق است . تجهیزاتی که عملکرد درستی نداشته باشند باعث می شوند نتایج آزمایش ها به شکل منفی تحت تاثیر این عامل قرار گیرند . جوابی که شما از آزمایش های خود می گیرید می توانند به خطر بیافتند و حتما بایستی مورد تایید قرار نگیرند . […]
ژانویه 4, 2016

کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی | کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاهی

کالیبراسیون عمل پیدا کردن روابط میان دو کمیت نامشخص یا مجهول است ( هنگامی که مقادیر قابل اندازه گیری عدد معینی برای مقدار در نظر گرفته شده ندارند یا هدف یافتن یک استاندارد برای آن مقدار است ) . هنگامی که یکی از مقادیر معین است و تشخیص یا تنظیم آن از طریق یک دستگاه انجام شده است ، اندازه […]